De Centrale GentResponsive website

De Centrale is hét interculturele muziekcentrum van Gent.

Het beschouwt de super diversiteit in Gent en in Vlaanderen als haar inspirerend referentiekader en als een uitdagende werkcontext.

De Centrale zet in op de artistieke expressies die voortspruiten uit die culturele diversiteit. Daartoe presenteert De Centrale een breed spectrum van levende muziek met wortels in de stad en in de wereld voor een cultureel divers publiek. Het stimuleert de organische overlevering en de transformatie van levende muziektradities.

De Centrale is een broedplaats, een open huis waar kunstenaars, publiek en partners met elkaar in dialoog gaan, zich met elkaar connecteren, evenwaardig participeren en ervaringen delen.

De Centrale kiest voor een werking waarbij kwaliteit, interactie, gedeeld burgerschap en respect voorop staan.


Bezoek deze website

Ontdek meer van onze projecten