Ga voor gelukResponsive website

In Vlaanderen stappen elk jaar 1.200 mensen uit het leven. Dat zijn er dubbel zoveel dan in Nederland. 12.000 mensen hebben een poging ondernomen, en bij vele anderen blijven suïcidale gedachten malen in het hoofd. Het zijn dramatische cijfers, waar het Fonds GavoorGeluk zich niet bij neerlegt.

GavoorGeluk wil depressie en suïcide in Vlaanderen helpen te voorkomen en zo bijdragen tot meer geluk in de samenleving.

Het vraagt aandacht voor mensen met groeipijnen, in de eerste plaats jongeren. GavoorGeluk richt zich daarbij op universele of primaire preventie, het wil met andere woorden alle jongeren veerkrachtig maken.


Bezoek deze website

Wat wij realiseerden voor deze klant:

Ontdek meer van onze projecten