KrunsjResponsive vakantiesite

Krunsj biedt kwalitatieve vakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot 18-plus. Tijdens de schoolvakanties nemen ze kinderen en jongeren mee op een onvergetelijke ervaring. Zowel de thema's als de activiteiten worden met enthousiasme en professionaliteit uitgewerkt door ervaren medewerkers.

Krunsj wil kinderen en jongeren samenbrengen om vanuit een groepsdynamisch kader zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden met kansen tot zelfontplooiing. Daartoe ontwikkelt Krunsj kwaliteitsvolle groepsvakanties en vormingen, waarin de zorg voor spel en het stimuleren centraal staan en waarbinnen we werken vanuit een ervaringsgerichte aanpak.

Krunsj wil in zijn integrale werking maximale kansen geven aan alle kinderen en jongeren, vanuit de waardering voor de eigenheid van elk individu. Daartoe ontwikkelen we de nodige expertise om in groepsverband ruimte te geven aan individuele noden waardoor we aan iedereen kansen bieden om deel te nemen vanuit een basishouding van respect voor iedereen.


Bezoek deze website

Ontdek meer van onze projecten