Vlaamse OverheidHuisstijl

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) stelt zo'n 4800 medewerkers tewerk die zich dag in dag uit inzetten om het welzijn en de gezondheid van de bevolking in Vlaanderen en Brussel te verbeteren. Ouders adviseren bij opvoedingsvragen, voor kinderopvang zorgen, jongeren in een moeilijke leefsituatie helpen, gezondheidsdoelstellingen opvolgen, hulpmiddelen verstrekken aan personen met een handicap, infrastructuur van rusthuizen subsidiëren, zijn maar enkele van hun taken.


Bekijk logo animatie

Wat wij realiseerden voor deze klant:

Ontdek meer van onze projecten